Giải bài 3 (9.31) trang 86 vở thực hành Toán 6

Bài 3 (9.31). Trong túi có một số viên bi màu đen và một số viên bi màu đỏ có cùng kích thước. Thực hiện lấy ngẫu nhiên một viên bi từ túi, xem viên bi màu gì rồi trả lại viên bi vào túi. Khoa thực hiện thí nghiệm 30 lần. Số lần lấy được viên bi màu đỏ là 13. Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện Khoa lấy được viên bi màu đỏ.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3 (9.31). Trong túi có một số viên bi màu đen và một số viên bi màu đỏ có cùng kích thước. Thực hiện lấy ngẫu nhiên một viên bi từ túi, xem viên bi màu gì rồi trả lại viên bi vào túi. Khoa thực hiện thí nghiệm 30 lần. Số lần lấy được viên bi màu đỏ là 13. Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện Khoa lấy được viên bi màu đỏ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác suất thực nghiệm = số lần Khoa lấy được viên bi màu đỏ / số lần thực hiện.

Lời giải chi tiết

 Xác suất thực nghiệm của sự kiện Khoa lấy được viên bi màu đỏ là \(\frac{{13}}{{30}}\).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close