Giải bài 2 (9.30) trang 86 vở thực hành Toán 6

Bài 2 (9.30). An quay tấm bìa như hình bên một số lần và ghi kết quả dưới dạng bảng như sau (mỗi gạch ứng với một lần): a) An đã quay tấm bìa bao nhiêu lần? b) Có bao nhiêu lần mũi tên chỉ vào ô màu xanh, bao nhiêu lần mũi tên chỉ vào ô màu vàng ? c) Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện Mũi tên chỉ vào ô màu xanh.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2 (9.30). An quay tấm bìa như hình bên một số lần và ghi kết quả dưới dạng bảng như sau (mỗi gạch ứng với một lần):

 

a) An đã quay tấm bìa bao nhiêu lần?

b) Có bao nhiêu lần mũi tên chỉ vào ô màu xanh, bao nhiêu lần mũi tên chỉ vào ô màu vàng ?

c) Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện Mũi tên chỉ vào ô màu xanh.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính tổng số lần An đã quay, số lần quay vào ô màu xanh, số lần quay vào ô màu vàng bằng cách đếm số gạch trong bảng .

Lời giải chi tiết

a) An đã quay tấm bìa 24 lần.

b) Có 17 lần mũi tên chỉ vào ô màu xanh; 7 lần mũi tên chỉ vào ô màu vàng.

c) Xác suất thực nghiệm của sự kiện Mũi tên chỉ vào ô màu xanh là: \(\frac{{17}}{{24}}\).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close