Giải bài 1 (9.29) trang 85 vở thực hành Toán 6

Bài 1 (9.29). Minh gieo một con xúc xắc 100 lần và ghi lại số chấm xuất hiện ở mỗi lần gieo được kết quả như sau: Tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện sau: a) Số chấm xuất hiện là số chẵn. b) Số chấm xuất hiện lớn hơn 2.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1 (9.29). Minh gieo một con xúc xắc 100 lần và ghi lại số chấm xuất hiện ở mỗi lần gieo được kết quả như sau:

 

Tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện sau:

a) Số chấm xuất hiện là số chẵn.

b) Số chấm xuất hiện lớn hơn 2.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Sự kiện Số chấm xuất hiện là số chẵn xảy ra khi xúc xắc hiện mặt 2;4; 6 chấm.

b) Sự kiện Số chấm xuất hiện lớn hơn 2 xảy ra khi xúc xắc hiện mặt 3;4;5;6 chấm.

Lời giải chi tiết

a) Số lần gieo mà số chấm xuất hiện là số chẵn là: 20 + 22 + 15 = 57 (lần)

Xác suất thực nghiệm của sự kiện Số chấm xuất hiện là số chẵn là: \(\frac{{57}}{{100}} = 57\% \)

b) Số lần gieo mà số chấm xuất hiện lớn hơn 2 là: 18 + 22 + 10 + 15 = 65 (lần)

Xác suất thực nghiệm của sự kiện Số chấm xuất hiện lớn hơn 2 là: \(\frac{{65}}{{100}} = 65\% \)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close