Quảng cáo
 • Bài 1 trang 15

  Bài 1(1.31). Gọi A là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 3 và không lớn hơn 7. a) Viết tập hợp A bằng hai cách: Liệt kê các phần tử và nêu dấu hiệu đặc trưng cho các phần tử. b) Trong các số tự nhiên nhỏ hơn 10, những số nào không phải phần tử của tập A.

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 16

  Bài 2(1.32). a) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số; b) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau; c) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và đều là số chẵn; d) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và đều là số lẻ.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Bài 3 trang 16

  Bài 3(1.33). Ta đã biết: Giá trị của mỗi chữ số của một số tự nhiên viết trong hệ thập phân phụ thuộc vào vị trí của nó. Chẳng hạn chữ số 2 có giá trị bằng 2 nếu nó nằm ở hàng đơn vị, có giá trị bằng 20 nếu nó nằm ở hàng chục,... Tuy nhiên, có một chữ số mà giá trị của nó không thay đổi dù nó nằm ở bất kì vị trí nào, đó lầ chữ số nào?

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 16

  Bài 4(1.34). Một xe ô tô chở 30 bao gạo và 40 bao ngô. Biết rằng mỗi bao gạo nặng 50kg, mỗi bao ngô nặng 60kg. Hỏi xe ô tô đó chở tất cả bao nhiêu kilogam ngô và gạo?

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 16

  Bài 5(1.35). Trong tháng 7 nhà ông Khánh dùng hết 115 số điện. Hỏi ông Khánh phải trả bao nhiêu tiền điện, biết đơn giá điện như sau: Giá tiền cho 50 số điện đầu tiên là 1 678 đồng/số; Giá tiền cho 50 số điện tiếp theo (từ số 51 đến số 100) là 1 734 đồng/số; Giá tiền cho 100 số điện tiếp theo (từ số 101 đến số 200) là 2 014 đồng/số?

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 16

  Bài 6: Một tổ thợ sơn có 30 công nhân dự định sơn một tòa nhà trong 5 ngày. Tuy nhiên, khi bắt đầu sơn thì 5 công nhân của tổ được cử đi làm công trình khác nên mỗi công nhân còn lại phải sơn tăng thêm 60 mét vuông so với kế hoạch ban đầu. Biết rằng năng suất sơn của các công nhân như nhau, hãy cho biết tổng diện tích sơn của tòa nhà là bao nhiêu mét vuông?

  Xem chi tiết