Giải bài 2 (1.32) trang 16 vở thực hành Toán 6

Bài 2(1.32). a) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số; b) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau; c) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và đều là số chẵn; d) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và đều là số lẻ.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2(1.32). a) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số;

b) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau;

c) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và đều là số chẵn;

d) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và đều là số lẻ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định các chữ số từ 0 đến 9, và tính chẵn lẻ của các chữ số.

Lời giải chi tiết

a) Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số là 1000.

b) Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau là 1023.

c) Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và đều là số chẵn : 2046.

d) Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và đều là số lẻ : 1357.

Quảng cáo
close