Giải bài 5 (1.35) trang 16 vở thực hành Toán 6

Bài 5(1.35). Trong tháng 7 nhà ông Khánh dùng hết 115 số điện. Hỏi ông Khánh phải trả bao nhiêu tiền điện, biết đơn giá điện như sau: Giá tiền cho 50 số điện đầu tiên là 1 678 đồng/số; Giá tiền cho 50 số điện tiếp theo (từ số 51 đến số 100) là 1 734 đồng/số; Giá tiền cho 100 số điện tiếp theo (từ số 101 đến số 200) là 2 014 đồng/số?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 5(1.35). Trong tháng 7 nhà ông Khánh dùng hết 115 số điện. Hỏi ông Khánh phải trả bao nhiêu tiền điện, biết đơn giá điện như sau:

Giá tiền cho 50 số điện đầu tiên là 1 678 đồng/số;

Giá tiền cho 50 số điện tiếp theo (từ số 51 đến số 100) là 1 734 đồng/số;

Giá tiền cho 100 số điện tiếp theo (từ số 101 đến số 200) là 2 014 đồng/số?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính giá tiền điện phải trả cho 50 số điện đầu tiên, 50 số điện tiếp theo và 15 số điện còn lại

Lời giải chi tiết

Giá tiền 115 số điện ông Khánh phải trả là:

50 x 1678 + 50 x 1734 + 15 x 2014 = 200 810 (đồng).

Quảng cáo
close