Giải bài 6 trang 16 vở thực hành Toán 6

Bài 6: Một tổ thợ sơn có 30 công nhân dự định sơn một tòa nhà trong 5 ngày. Tuy nhiên, khi bắt đầu sơn thì 5 công nhân của tổ được cử đi làm công trình khác nên mỗi công nhân còn lại phải sơn tăng thêm 60 mét vuông so với kế hoạch ban đầu. Biết rằng năng suất sơn của các công nhân như nhau, hãy cho biết tổng diện tích sơn của tòa nhà là bao nhiêu mét vuông?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 6: Một tổ thợ sơn có 30 công nhân dự định sơn một tòa nhà trong 5 ngày. Tuy nhiên, khi bắt đầu sơn thì 5 công nhân của tổ được cử đi làm công trình khác nên mỗi công nhân còn lại phải sơn tăng thêm 60 mét vuông so với kế hoạch ban đầu. Biết rằng năng suất sơn của các công nhân như nhau, hãy cho biết tổng diện tích sơn của tòa nhà là bao nhiêu mét vuông?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính diện tích sơn của mỗi công nhân theo kế hoạch ban đầu rồi nhân với số công nhân ban đầu.

Lời giải chi tiết

+ Sau khi cử 5 công nhân đi công trình khác, còn lại 25 công nhân.

+ Mỗi công nhân phải sơn tăng thêm 60 \({m^2}\), do đó tổng diện tích sơn công nhân phải làm thêm là 60 x 25 = 1500 \({m^2}\).

Đây cũng là diện tích sơn để lại của 5 công nhân đã chuyển đi, do đó theo kế hoạch ban đầu, mỗi công nhân phải sơn 1500 : 5 = 300\({m^2}\).

Diện tích sơn của tòa nhà là 300 x 30 = 9000\({m^2}\).

Quảng cáo
close