Quảng cáo
 • Bài 1 trang 22

  Bài 1 (6.38). Tính: a) \(\frac{{ - 1}}{2} + \frac{5}{6} + \frac{1}{3};\) b) \(\frac{{ - 3}}{8} + \frac{7}{4} - \frac{1}{{12}};\) c) \(\frac{3}{5}:\left( {\frac{1}{4}.\frac{7}{5}} \right);\) d) \(\frac{{10}}{{11}} + \frac{4}{{11}}:4 - \frac{1}{8}.\)

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 23

  Bài 2 (6.39). Tính một cách hợp lí: (B = frac{5}{{13}}.frac{8}{{15}} + frac{5}{{13}}.frac{{26}}{{15}} - frac{5}{{13}}.frac{8}{{15}})

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 4 trang 23

  Bài 4 (6.41). Nam cắt một chiếc bánh nướng hình vuông thành 3 phần không bằng nhau (như hình vẽ). Nam đã ăn hai phần bánh, tổng cộng là \(\frac{1}{2}\) chiếc bánh. Đố em biết Nam đã ăn hai phần bánh nào?

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 23

  Bài 5 (6.42). Để làm một chiếc bánh chưng trong dịp Tết Nguyên đán, Vân phải chuẩn bị: gạo nếp, đậu xanh không vỏ, thịt ba chỉ, lá dong và các gia vị khác. Khối lượng đậu xanh bằng \(\frac{3}{5}\) khối lượng gạo nếp và gấp \(\frac{3}{2}\) khối lượng thịt ba chỉ. Nếu có 150 gam đậu xanh thì cần bao nhiêu gam gạo nếp và bao nhiêu gam thịt ba chỉ?

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 23

  Bài 6 (6.43). Hà thường đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc 12 km/h, hết \(\frac{1}{5}\) giờ. Hôm nay xe đạp bị hỏng nên Hà phải đi bộ đến trường với vận tốc 5 km/h. Hỏi hôm nay Hà đi đến trường mất bao lâu ?

  Xem chi tiết
 • Bài 7 trang 24

  Bài 7. Lớp 6A có 45 học sinh. Bài kiểm tra Toán cuối học kì I có \(\frac{4}{9}\) số học sinh của lớp được điểm 8; \(\frac{2}{5}\) số học sinh được điểm 9; số còn lại được điểm 10. Hỏi trong bài kiểm tra đó, lớp 6A có bao nhiêu bạn được điểm 8, điểm 9, điểm 10?

  Xem chi tiết