Giải bài 5 (6.42) trang 23 vở thực hành Toán 6

Bài 5 (6.42). Để làm một chiếc bánh chưng trong dịp Tết Nguyên đán, Vân phải chuẩn bị: gạo nếp, đậu xanh không vỏ, thịt ba chỉ, lá dong và các gia vị khác. Khối lượng đậu xanh bằng \(\frac{3}{5}\) khối lượng gạo nếp và gấp \(\frac{3}{2}\) khối lượng thịt ba chỉ. Nếu có 150 gam đậu xanh thì cần bao nhiêu gam gạo nếp và bao nhiêu gam thịt ba chỉ?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 5 (6.42). Để làm một chiếc bánh chưng trong dịp Tết Nguyên đán, Vân phải chuẩn bị: gạo nếp, đậu xanh không vỏ, thịt ba chỉ, lá dong và các gia vị khác. Khối lượng đậu xanh bằng \(\frac{3}{5}\) khối lượng gạo nếp và gấp \(\frac{3}{2}\) khối lượng thịt ba chỉ. Nếu có 150 gam đậu xanh thì cần bao nhiêu gam gạo nếp và bao nhiêu gam thịt ba chỉ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn tìm một số biết \(\frac{m}{n}\) của số đó bằng b, ta tính \(b:\frac{m}{n}\)

Muốn tìm \(\frac{m}{n}\) của một số a cho trước ta tính \(a.\frac{m}{n}\)

Lời giải chi tiết

Số gam gạo nếp cần là: \(150:\frac{3}{5} = 150.\frac{5}{3} = 250\)(gam)

Số gam thịt ba chỉ cần là: \(150:\frac{3}{2} = 150.\frac{2}{3} = 100\)(gam)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close