Giải bài 2 (6.39) trang 23 vở thực hành Toán 6

Bài 2 (6.39). Tính một cách hợp lí: \(B = \frac{5}{{13}}.\frac{8}{{15}} + \frac{5}{{13}}.\frac{{26}}{{15}} - \frac{5}{{13}}.\frac{8}{{15}}\)

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2 (6.39). Tính một cách hợp lí: \(B = \frac{5}{{13}}.\frac{8}{{15}} + \frac{5}{{13}}.\frac{{26}}{{15}} - \frac{5}{{13}}.\frac{8}{{15}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất phân phối của phép nhân và phép cộng

Lời giải chi tiết

\(B = \frac{5}{{13}}.\frac{8}{{15}} + \frac{5}{{13}}.\frac{{26}}{{15}} - \frac{5}{{13}}.\frac{8}{{15}} = \left( {\frac{5}{{13}}.\frac{8}{{15}} - \frac{5}{{13}}.\frac{8}{{15}}} \right) + \frac{5}{{13}}.\frac{{26}}{{15}} = 0 + \frac{5}{{13}}.\frac{{26}}{{15}} = \frac{2}{3}\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close