Giải bài 4 (6.41) trang 23 vở thực hành Toán 6

Bài 4 (6.41). Nam cắt một chiếc bánh nướng hình vuông thành 3 phần không bằng nhau (như hình vẽ). Nam đã ăn hai phần bánh, tổng cộng là \(\frac{1}{2}\) chiếc bánh. Đố em biết Nam đã ăn hai phần bánh nào?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 4 (6.41). Nam cắt một chiếc bánh nướng hình vuông thành 3 phần không bằng nhau (như hình vẽ). Nam đã ăn hai phần bánh, tổng cộng là \(\frac{1}{2}\) chiếc bánh. Đố em biết Nam đã ăn hai phần bánh nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xét xem tổng hai phân số nào bằng \(\frac{1}{2}\).

Lời giải chi tiết

Hai phần bánh Nam đã ăn là \(\frac{3}{8}\) và \(\frac{1}{8}\) vì \(\frac{3}{8} + \frac{1}{8} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}\).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close