Giải bài 6 (6.43) trang 23 vở thực hành Toán 6

Bài 6 (6.43). Hà thường đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc 12 km/h, hết \(\frac{1}{5}\) giờ. Hôm nay xe đạp bị hỏng nên Hà phải đi bộ đến trường với vận tốc 5 km/h. Hỏi hôm nay Hà đi đến trường mất bao lâu ?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 6 (6.43). Hà thường đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc 12 km/h, hết \(\frac{1}{5}\) giờ. Hôm nay xe đạp bị hỏng nên Hà phải đi bộ đến trường với vận tốc 5 km/h. Hỏi hôm nay Hà đi đến trường mất bao lâu ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quãng đường bằng vận tốc nhân thời gian

Lời giải chi tiết

Quãng đường từ nhà Hà đến trường là \(12.\frac{1}{5} = \frac{{12}}{5}\left( {km} \right)\)

Hôm nay, thời gian Hà đến trường là \(\frac{{12}}{5}:5 = \frac{{12}}{5}.\frac{1}{5} = \frac{{12}}{{25}}\) (giờ).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close