Giải bài 7 trang 24 vở thực hành Toán 6

Bài 7. Lớp 6A có 45 học sinh. Bài kiểm tra Toán cuối học kì I có \(\frac{4}{9}\) số học sinh của lớp được điểm 8; \(\frac{2}{5}\) số học sinh được điểm 9; số còn lại được điểm 10. Hỏi trong bài kiểm tra đó, lớp 6A có bao nhiêu bạn được điểm 8, điểm 9, điểm 10?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 7. Lớp 6A có 45 học sinh. Bài kiểm tra Toán cuối học kì I có \(\frac{4}{9}\) số học sinh của lớp được điểm 8; \(\frac{2}{5}\) số học sinh được điểm 9; số còn lại được điểm 10. Hỏi trong bài kiểm tra đó, lớp 6A có bao nhiêu bạn được điểm 8, điểm 9, điểm 10?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính số học sinh đạt các điểm 8, 9, 10.

Lời giải chi tiết

Số học sinh đạt điểm 8 là \(45.\frac{4}{9} = 20\)(học sinh)

Số học sinh đạt điểm 9 là \(45.\frac{2}{5} = 18\)(học sinh)

Số học sinh đạt điểm 10 là 45 – 20 – 18 = 7 (học sinh).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close