Quảng cáo
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang 58

  Câu 1. Số đo góc xOy trong hình vẽ bên là : A. \({30^o}\) B. \({70^o}\) C. \({90^o}\) D. \({110^o}\)

  Xem chi tiết
 • Bài 1 trang 58

  Bài 1 (8.31). Cho các góc với số đo như dưới đây: \(\widehat A = {63^o},\widehat M = {135^o},\widehat B = {91^o},\widehat T = {179^o}.\) Trong các góc đó, kể tên các góc nhọn, góc tù.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 2 trang 58

  Bài 2 (8.32). Quan sát hình sau: a) Ước lượng bằng mắt xem góc nào là góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt. b) Dùng ê ke để kiểm tra lại kết quả của câu a. c) Dùng thước đo góc để tìm số đo của mỗi góc.

  Xem chi tiết
 • Bài 3 trang 59

  Bài 3 (8.33).Quan sát hình ảnh mặt đồng hồ, em hãy tìm một thời điểm mà góc tạo bởi kim giờ và kim phút là: a) Góc nhọn b) Góc vuông c) Góc tù d) Góc bẹt.

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 59

  Bài 4 (8.34). Đo các góc của tứ giác ABCD rồi tính tổng số đo của các góc đó.

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 59

  Bài 5. Đo rồi tính tổng số đo các góc của tam giác ABC trong hình vẽ bên.

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 59

  Bài 6. Cho hình vẽ bên. a) So sánh \(\widehat {BAD},\widehat {BCD}\) b) So sánh \(\widehat {BAD},\widehat {ABC}\).

  Xem chi tiết