Giải câu hỏi trắc nghiệm trang 58 vở thực hành Toán 6 Q2

Câu 1. Số đo góc xOy trong hình vẽ bên là : A. \({30^o}\) B. \({70^o}\) C. \({90^o}\) D. \({110^o}\)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1. Số đo góc xOy trong hình vẽ bên là :

A. \({30^o}\)

B. \({70^o}\)

C. \({90^o}\)

D. \({110^o}\)

Phương pháp giải:

Sử dụng thước đo góc để xác định

Lời giải chi tiết:

Chọn B

Câu 2

Câu 2. Quan sát hình vẽ bên và chọn đáp án đúng:

A. \(\widehat {BAC}\) là góc tù

B. \(\widehat {ABC} > \widehat {ACB}\)

C. \(\widehat {BAC}\) là góc vuông

D. \(\widehat {ABC}\) là góc vuông

Phương pháp giải:

Sử dụng thước đo góc xác định số đo các góc trong hình

Lời giải chi tiết:

Chọn C

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close