Giải bài 1 (8.31) trang 58 vở thực hành Toán 6

Bài 1 (8.31). Cho các góc với số đo như dưới đây: \(\widehat A = {63^o},\widehat M = {135^o},\widehat B = {91^o},\widehat T = {179^o}.\) Trong các góc đó, kể tên các góc nhọn, góc tù.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1 (8.31). Cho các góc với số đo như dưới đây:

\(\widehat A = {63^o},\widehat M = {135^o},\widehat B = {91^o},\widehat T = {179^o}.\)

Trong các góc đó, kể tên các góc nhọn, góc tù.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Góc nhọn có số đo nhỏ hơn \({90^o}\), góc tù có số đo lớn hơn \({90^o}\).

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Góc nhọn là \(\widehat A\). Các góc tù là \(\widehat M,\widehat B,\widehat T\).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close