Quảng cáo
 • Bài 1 trang 67

  Bài 1(3.50). Dùng số âm để diễn tả các thông tin sau: a) Ở nơi lạnh nhất thế giới, nhiệt độ có thể xuống đến 60\(^oC\)dưới 0\(^oC\); b) Do dịch bệnh, một công ty trong một tháng đã bị lỗ 2 triệu đồng.

  Xem chi tiết
 • Bài 1 trang 65

  Bài 1(3.44). Cho \(P = \left( { - 1} \right).\left( { - 2} \right).\left( { - 3} \right).\left( { - 4} \right).\left( { - 5} \right).\) a) Xác định dấu của tích P; b) Dấu của P thay đổi thế nào nếu đổi dấu ba thừa số của nó?

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Bài 1 trang 57

  Bài 1(3.24). Dùng số nguyên âm hoặc số nguyên dương để diễn tả các thông tin sau: a) Khi đọc sách, bạn Quang thường đưa trang sách lại quá gần mắt. Bạn ấy đã phải mang kính cận 1 đioptre. b) Ông của bạn Quang đã già nên phải dùng kính lão 2 dioptre để đọc sách báo.

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang 64

  Câu 1. Với các số nguyên a, b và c, giả sử ta có phép chia hết a:b = c. Khi đó: Câu 2. Với các số nguyên a và b, nếu a là một bội của b thì:

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang 60

  Câu 1: Hai số nguyên a và b thỏa mãn a + b > 0 và a.b >0. Khi đó

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang 55

  Chọn phương án đúng trong mỗi câu sau: Câu 1: Bỏ dấu ngoặc trong biểu thức M = (-23) + (-12+5) – (-28+51) ta được:

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang 51

  Câu 1: Cho hai số a và b thỏa mãn a+b<0 và b>0. Khi đó:

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang47,48

  B. Câu hỏi trắc nghiệm. Chọn phương án đúng trong mỗi câu sau: Câu 1: Trên bàn có hai chiếc kính: trên chiếc thứ nhất (kí hiệu là K1) có dán dòng chữ 2 dioptre; trên chiếc thứ hai (kí hiệu K2) có dán dòng chữ - 2 dioptre. Như vậy

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 67

  Bài 2(3.51). Trong các số a, b,c,d số nào dương, số nào âm nếu \(a > 0,b < 0,c \ge 1,d \le - 2.\)

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 66

  Bài 2(3.45). Tính giá trị của biểu thức: a) (-12).(7-72)-25.(55-43); b) (39-19): (-2)+(34-22).5.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo