Giải bài 2 (3.45) trang 66 vở thực hành Toán 6

Bài 2(3.45). Tính giá trị của biểu thức: a) (-12).(7-72)-25.(55-43); b) (39-19): (-2)+(34-22).5.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2(3.45). Tính giá trị của biểu thức:

a) (-12).(7-72)-25.(55-43);

b) (39-19): (-2)+(34-22).5.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính giá trị trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau; nhân chia trước, cộng trừ sau.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) (-12).(7-72)-25.(55-43) = (-12). (-65) – 25. 12 = 12.65 – 12. 25

 = 12. (65 – 25) = 12. 40 = 480.

b) (39-19): (-2)+(34-22).5 = 20 : (-2) + 12.5 = -10 + 60 = 50.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close