Giải bài 3 (3.46) trang 66 vở thực hành Toán 6

Bài 3(3.46). Tính giá trị của biểu thức \(A = 5ab - 3\left( {a + b} \right)\) với a = 4, b = -3.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3(3.46). Tính giá trị của biểu thức \(A = 5ab - 3\left( {a + b} \right)\) với a = 4, b = -3.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay giá trị a, b vào biểu thức A rồi tính

Lời giải chi tiết

Với a = 4, b = -3 ta có:

A =5.4.(-3) -3.[4+(-3)] = 5.4.(-3) -3.1 = -60 -3 = -63.

 • Giải bài 4 (3.47) trang 66 vở thực hành Toán 6

  Bài 4(3.47). Tính một cách hợp lí: a) 17. [29 – (-111)] + 29. (-17); b) 19.43 + (-20). 43 – (-40).

 • Giải bài 5 (3.48) trang 66 vở thực hành Toán 6

  Bài 5(3.48). a) Tìm các ước của 15 và các ước của -25. b) Tìm các ước chung của 15 và -25.

 • Giải bài 6 (3.49) trang 66 vở thực hành Toán 6

  Bài 6(3.49). Sử dụng các phép tính với số nguyên (có cả số nguyên âm) giải Bài toán sau: Công nhân của một xưởng sản xuất được hưởng theo lương sản phẩm như sau: - Làm ra một sản phẩm đạt chất lượng thì được 50 000 đồng. - Làm ra một sản phẩm không đạt chất lượng thì bị phạt 10 000 đồng. Tháng vừa qua một công nhân làm được 230 săn phẩm đạt chất lượng và 8 sản phẩm không đạt chất lượng. Hỏi công nhân đó được lĩnh bao nhiêu tiền lương?

 • Giải bài 7 trang 67 vở thực hành Toán 6

  Bài 7. Sử dungk tính chất chia hết của một tổng các số nguyên dương (tương tự như đối với số tự nhiên) để giải bài toán sau: Tìm số nguyên x \(\left( {x \ne - 1} \right)\) sao cho 2x – 5 chia hết cho x + 1 .

 • Giải bài 2 (3.45) trang 66 vở thực hành Toán 6

  Bài 2(3.45). Tính giá trị của biểu thức: a) (-12).(7-72)-25.(55-43); b) (39-19): (-2)+(34-22).5.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close