Giải bài 3 (3.46) trang 66 vở thực hành Toán 6

Bài 3(3.46). Tính giá trị của biểu thức \(A = 5ab - 3\left( {a + b} \right)\) với a = 4, b = -3.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3(3.46). Tính giá trị của biểu thức \(A = 5ab - 3\left( {a + b} \right)\) với a = 4, b = -3.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay giá trị a, b vào biểu thức A rồi tính

Lời giải chi tiết

Với a = 4, b = -3 ta có:

A =5.4.(-3) -3.[4+(-3)] = 5.4.(-3) -3.1 = -60 -3 = -63.

Quảng cáo
close