Giải bài 5 (3.48) trang 66 vở thực hành Toán 6

Bài 5(3.48). a) Tìm các ước của 15 và các ước của -25. b) Tìm các ước chung của 15 và -25.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 5(3.48). a) Tìm các ước của 15 và các ước của -25.

b) Tìm các ước chung của 15 và -25.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn tìm tất cả các ước của một số nguyên a ta lấy các ước dương của a cùng với các số đối của chúng.

Lời giải chi tiết

a) Tập các ước của 15 là: {1; -1; 3; -3; 5; -5; 15; -15}.

Tấp các ước của -25 là: {1; -1; 5; -5; 25; -25}.

b) Các ước chung của 15 và  -25 là: 1; -1; 5; -5.

Quảng cáo
close