Giải bài 5 (3.48) trang 66 vở thực hành Toán 6

Bài 5(3.48). a) Tìm các ước của 15 và các ước của -25. b) Tìm các ước chung của 15 và -25.

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 6 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Quảng cáo

Đề bài

Bài 5(3.48). a) Tìm các ước của 15 và các ước của -25.

b) Tìm các ước chung của 15 và -25.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn tìm tất cả các ước của một số nguyên a ta lấy các ước dương của a cùng với các số đối của chúng.

Lời giải chi tiết

a) Tập các ước của 15 là: {1; -1; 3; -3; 5; -5; 15; -15}.

Tấp các ước của -25 là: {1; -1; 5; -5; 25; -25}.

b) Các ước chung của 15 và  -25 là: 1; -1; 5; -5.

 • Giải bài 6 (3.49) trang 66 vở thực hành Toán 6

  Bài 6(3.49). Sử dụng các phép tính với số nguyên (có cả số nguyên âm) giải Bài toán sau: Công nhân của một xưởng sản xuất được hưởng theo lương sản phẩm như sau: - Làm ra một sản phẩm đạt chất lượng thì được 50 000 đồng. - Làm ra một sản phẩm không đạt chất lượng thì bị phạt 10 000 đồng. Tháng vừa qua một công nhân làm được 230 săn phẩm đạt chất lượng và 8 sản phẩm không đạt chất lượng. Hỏi công nhân đó được lĩnh bao nhiêu tiền lương?

 • Giải bài 7 trang 67 vở thực hành Toán 6

  Bài 7. Sử dungk tính chất chia hết của một tổng các số nguyên dương (tương tự như đối với số tự nhiên) để giải bài toán sau: Tìm số nguyên x \(\left( {x \ne - 1} \right)\) sao cho 2x – 5 chia hết cho x + 1 .

 • Giải bài 4 (3.47) trang 66 vở thực hành Toán 6

  Bài 4(3.47). Tính một cách hợp lí: a) 17. [29 – (-111)] + 29. (-17); b) 19.43 + (-20). 43 – (-40).

 • Giải bài 3 (3.46) trang 66 vở thực hành Toán 6

  Bài 3(3.46). Tính giá trị của biểu thức \(A = 5ab - 3\left( {a + b} \right)\) với a = 4, b = -3.

 • Giải bài 2 (3.45) trang 66 vở thực hành Toán 6

  Bài 2(3.45). Tính giá trị của biểu thức: a) (-12).(7-72)-25.(55-43); b) (39-19): (-2)+(34-22).5.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close