Giải bài 6 (3.49) trang 66 vở thực hành Toán 6

Bài 6(3.49). Sử dụng các phép tính với số nguyên (có cả số nguyên âm) giải Bài toán sau: Công nhân của một xưởng sản xuất được hưởng theo lương sản phẩm như sau: - Làm ra một sản phẩm đạt chất lượng thì được 50 000 đồng. - Làm ra một sản phẩm không đạt chất lượng thì bị phạt 10 000 đồng. Tháng vừa qua một công nhân làm được 230 săn phẩm đạt chất lượng và 8 sản phẩm không đạt chất lượng. Hỏi công nhân đó được lĩnh bao nhiêu tiền lương?

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 6 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Quảng cáo

Đề bài

Bài 6(3.49). Sử dụng các phép tính với số nguyên (có cả số nguyên âm) giải Bài toán sau:

Công nhân của một xưởng sản xuất được hưởng theo lương sản phẩm như sau:

- Làm ra một sản phẩm đạt chất lượng thì được 50 000 đồng.

- Làm ra một sản phẩm không đạt chất lượng thì bị phạt 10 000 đồng.

Tháng vừa qua một công nhân làm được 230 săn phẩm đạt chất lượng và 8 sản phẩm không đạt chất lượng. Hỏi công nhân đó được lĩnh bao nhiêu tiền lương?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Coi bị phạt 10 000 đồng tức là nhận được – 10 000 đồng rồi tính tổng.

Lời giải chi tiết

Ta coi bị phạt 10 000 đồng tức là nhận được – 10 000 đồng. Vậy số tiền lương công nhân đó được lĩnh là:

230 . 50 000 + 8. (-10 000) = 11 420 000 (đồng).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close