Giải bài 6 (3.49) trang 66 vở thực hành Toán 6

Bài 6(3.49). Sử dụng các phép tính với số nguyên (có cả số nguyên âm) giải Bài toán sau: Công nhân của một xưởng sản xuất được hưởng theo lương sản phẩm như sau: - Làm ra một sản phẩm đạt chất lượng thì được 50 000 đồng. - Làm ra một sản phẩm không đạt chất lượng thì bị phạt 10 000 đồng. Tháng vừa qua một công nhân làm được 230 săn phẩm đạt chất lượng và 8 sản phẩm không đạt chất lượng. Hỏi công nhân đó được lĩnh bao nhiêu tiền lương?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 6(3.49). Sử dụng các phép tính với số nguyên (có cả số nguyên âm) giải Bài toán sau:

Công nhân của một xưởng sản xuất được hưởng theo lương sản phẩm như sau:

- Làm ra một sản phẩm đạt chất lượng thì được 50 000 đồng.

- Làm ra một sản phẩm không đạt chất lượng thì bị phạt 10 000 đồng.

Tháng vừa qua một công nhân làm được 230 săn phẩm đạt chất lượng và 8 sản phẩm không đạt chất lượng. Hỏi công nhân đó được lĩnh bao nhiêu tiền lương?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Coi bị phạt 10 000 đồng tức là nhận được – 10 000 đồng rồi tính tổng.

Lời giải chi tiết

Ta coi bị phạt 10 000 đồng tức là nhận được – 10 000 đồng. Vậy số tiền lương công nhân đó được lĩnh là:

230 . 50 000 + 8. (-10 000) = 11 420 000 (đồng).

Quảng cáo
close