Quảng cáo
 • Bài 1 trang 8

  Bài 1 (6.8). Quy đồng mẫu số các phân số sau: a) \(\frac{2}{3}\) và \(\frac{{ - 6}}{7}\); b) \(\frac{5}{{{2^2}{{.3}^2}}}\) và \(\frac{{ - 7}}{{{2^2}.3}}\).

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 8

  Bài 2 (6.9). So sánh các phân số sau: a) \(\frac{{ - 11}}{8}\) và \(\frac{1}{{24}}\) b) \(\frac{3}{{20}}\) và \(\frac{6}{{15}}\)

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 8

  Bài 3 (6.10). Lớp 6A có \(\frac{4}{5}\) số học sinh thích bóng bàn, \(\frac{7}{{10}}\) số học sinh thích bóng đá và \(\frac{1}{2}\) số học sinh thích bóng chuyền. Hỏi môn thể thao nào được các học sinh lớp 6A yêu thích nhất?

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 9

  Bài 4 (6.11). a) Khối lượng nào lớn hơn: \(\frac{5}{3}\) kg hay \(\frac{{15}}{{11}}\) kg ? b) Vận tốc nào nhỏ hơn: \(\frac{5}{6}\) km/h hay \(\frac{4}{5}\) km/h ?

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 9

  Bài 5 (6.12). Bảng sau cho biết chiều dài (theo đơn vị feet, 1 feet xấp xỉ bằng 30,48 cm) của một số loài động vật có vú nhỏ nhất trên thế giới. Chuột chũi châu Âu Dơi Kitti Chuột túi có gai Sóc chuột phương Đông (frac{5}{{12}}) (frac{{83}}{{100}}) (frac{1}{4}) (frac{1}{3}) Hãy sắp xếp các động vật trên theo thứ tự chiều dài từ lớn đến bé.

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 9

  Bài 6 (6.13). Mẹ có 15 quả táo, mẹ muốn chia đều số quả táo đó cho bốn anh em. Hỏi mỗi người được mấy quả và mấy phần của quả táo?

  Xem chi tiết
 • Bài 8 trang 10

  Bài 8. Một cửa hàng bán thực phẩm niêm yết giá xúc xích như sau: - Mua một gói giá 45 000 đồng - Mua hai gói giá 89 000 đồng - Mua ba gói giá 130 000 đồng Hôm nay Mai đi chợ cùng mẹ, Mai bảo mẹ mua ba gói là rẻ nhất. Em hãy giải thích tại sao Mai lại khuyên mẹ như thế nhé.

  Xem chi tiết
 • Bài 9 trang 10

  Bài 9. Tìm tất cả các số nguyên x sao cho: \(\frac{{ - 3}}{4} \le \frac{x}{{36}} \le \frac{2}{9}\)

  Xem chi tiết
 • Bài 7 trang 10

  Bài 7. Tuấn và bố rất hay chạy bộ vào mỗi cuối tuần. Ngày thứ Bảy, Tuấn chạy được 10 km trong 1 giờ 30 phút. Ngày Chủ nhật, Tuấn chạy được 13 km trong 2 giờ. Hỏi ngày nào bạn Tuấn chạy nhanh hơn?

  Xem chi tiết