Giải bài 7 trang 10 vở thực hành Toán 6 Q2

Bài 7. Tuấn và bố rất hay chạy bộ vào mỗi cuối tuần. Ngày thứ Bảy, Tuấn chạy được 10 km trong 1 giờ 30 phút. Ngày Chủ nhật, Tuấn chạy được 13 km trong 2 giờ. Hỏi ngày nào bạn Tuấn chạy nhanh hơn?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 7. Tuấn và bố rất hay chạy bộ vào mỗi cuối tuần. Ngày thứ Bảy, Tuấn chạy được 10 km trong 1 giờ 30 phút. Ngày Chủ nhật, Tuấn chạy được 13 km trong 2 giờ. Hỏi ngày nào bạn Tuấn chạy nhanh hơn?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính vận tốc chạy trong 2 ngày của bạn Tuấn.

Lời giải chi tiết

1 giờ 30 phút = 90 phút ; 2 giờ = 120 phút

Ngày thứ Bảy, Tuấn chạy với vận tốc là \(\frac{{10}}{{90}}\)( km/phút)

Ngày Chủ nhật, Tuấn chạy với vận tốc là \(\frac{{13}}{{120}}\)( km/ phút)

BCNN (90, 120) = 360 nên ta có

\(\frac{{10}}{{90}} = \frac{{10.4}}{{90.4}} = \frac{{40}}{{360}};\frac{{13}}{{120}} = \frac{{13.3}}{{120.3}} = \frac{{39}}{{360}}\)

Vì 40 > 39 nên \(\frac{{40}}{{360}} > \frac{{39}}{{360}}\). Do đó \(\frac{{10}}{{90}} > \frac{{13}}{{120}}\).

Vậy ngày thứ Bảy, Tuấn chạy nhanh hơn.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close