Giải bài 9 trang 10 vở thực hành Toán 6

Bài 9. Tìm tất cả các số nguyên x sao cho: \(\frac{{ - 3}}{4} \le \frac{x}{{36}} \le \frac{2}{9}\)

Quảng cáo

Đề bài

Bài 9. Tìm tất cả các số nguyên x sao cho: \(\frac{{ - 3}}{4} \le \frac{x}{{36}} \le \frac{2}{9}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đưa các phân số về chung mẫu dương.

Lời giải chi tiết

Ta có \(\frac{{ - 3}}{4} = \frac{{ - 3.9}}{{4.9}} = \frac{{ - 27}}{{36}};\frac{2}{9} = \frac{{2.4}}{{9.4}} = \frac{8}{{36}}\)

Do đó \(\frac{{ - 27}}{{36}} \le \frac{x}{{36}} \le \frac{8}{{36}}\) hay \( - 27 \le x \le 8\).

Vậy \(x \in \left\{ { - 27; - 26; - 25;...; - 1;0;1;...;8} \right\}\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close