Giải bài 6 (6.13) trang 9 vở thực hành Toán 6

Bài 6 (6.13). Mẹ có 15 quả táo, mẹ muốn chia đều số quả táo đó cho bốn anh em. Hỏi mỗi người được mấy quả và mấy phần của quả táo?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 6 (6.13).  Mẹ có 15 quả táo, mẹ muốn chia đều số quả táo đó cho bốn anh em. Hỏi mỗi người được mấy quả và mấy phần của quả táo?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết \(\frac{{15}}{4}\) dưới dạng hỗn số dương.

Lời giải chi tiết

Ta có \(15:4 = \frac{{15}}{4} = 3\frac{3}{4}\).

Vậy mỗi anh em được 3 và \(\frac{3}{4}\) quả táo.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close