Giải bài 4 (6.11) trang 9 vở thực hành Toán 6

Bài 4 (6.11). a) Khối lượng nào lớn hơn: \(\frac{5}{3}\) kg hay \(\frac{{15}}{{11}}\) kg ? b) Vận tốc nào nhỏ hơn: \(\frac{5}{6}\) km/h hay \(\frac{4}{5}\) km/h ?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 4 (6.11). a) Khối lượng nào lớn hơn: \(\frac{5}{3}\) kg hay \(\frac{{15}}{{11}}\) kg ?

b) Vận tốc nào nhỏ hơn: \(\frac{5}{6}\) km/h hay \(\frac{4}{5}\) km/h ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

So sánh các phân số đã cho

Lời giải chi tiết

a) BCNN(3,11) = 33 nên ta có

\(\frac{5}{3} = \frac{{5.11}}{{3.11}} = \frac{{55}}{{33}};\frac{{15}}{{11}} = \frac{{15.3}}{{11.3}} = \frac{{45}}{{33}}\)

Vì 55 > 45 nên \(\frac{{55}}{{11}} > \frac{{45}}{{11}}\). Do đó \(\frac{5}{3} > \frac{{15}}{{11}}\).

b) BCNN(6,5) = 30 nên ta có

\(\frac{5}{6} = \frac{{5.5}}{{6.5}} = \frac{{25}}{{30}};\frac{4}{5} = \frac{{4.6}}{{5.6}} = \frac{{24}}{{30}}\)

Vì 25 > 24 nên \(\frac{{25}}{{30}} > \frac{{24}}{{30}}\). Do đó \(\frac{5}{6} > \frac{4}{5}\).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close