Quảng cáo
 • Bài 1 trang 88

  Bài 1 (9.33). Nam muốn tìm kiếm thông tin để trả lời các câu hỏi dưới đây. Em hãy gợi ý giúp Nam cách thu thập dữ liệu phù hợp cho mỗi câu hỏi: a) Năm quốc gia nào có diện tích lớn nhất? b) Có bao nhiêu bạn trong lớp có đồng hồ đeo tay ? c) Trong tuần trước, tổ nào trong lớp có nhiều lượt đi học muộn nhất ?

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang 85

  Câu 1. Xác suất thực nghiệm của một sự kiện là một số nhận giá trị từ 0 đến 1. A. Đúng

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang 82,83

  Câu 1. Tung một con xúc xắc thấy xuất hiện mặt 4 chấm. a) Sự kiện Số chấm xuất hiện là số chẵn. A. Xảy ra B. Không xảy ra.

  Xem chi tiết
 • Luyện tập chung trang 81

  Với dự án “ Em sẽ làm gì trong tương lai ?”, các em sẽ dùng chính dữ liệu thu thập được trong lớp mình để xử lí và trả lời câu hỏi. Giả sử kết quả thu thập dữ liệu về công việc mơ ước của các bạn trong một lớp được thể hiện trong bảng dưới đây. Nghề nghiệp Nam Nữ Bác sĩ /// // Giáo viên ///// Công an //// /// Kế toán // ////// Tiếp viên hàng không / /// Vận động viên ////// / Lập trình viên ///// // Với bảng dữ liệu này, ta xử lí theo các bước sau:

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang 77

  Câu 1. Trong biểu đồ cột kép, mỗi nhóm gồm 2 cột cạnh nhau được tô màu khác nhau. A. Đúng B. Sai.

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang 72,73

  Câu 1. Khi vẽ biểu đồ cột, trục đứng có thể không bắt đầu từ 0. A. Đúng B. Sai.

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang 68,69

  Câu 1. Cho biểu đồ tranh chưa hoàn thiện sau biểu diễn số lượng bánh mì các loại đã bán tại một cửa hàng bánh mì trong một buổi sáng:

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang 65

  Câu 1. Bình tiến hành đo khối lượng riêng của sắt 6 lần thu được kết quả sau (đơn vị \(g/c{m^3}\)): 7,876 ; 7,871; 7,923; 7,798; 7,874; 0,989

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 89

  Bài 2 (9.34). Việt muốn tìm hiểu về đội bóng yêu thích của một số bạn nam. Em hãy giúp Việt : a) Lập phiếu hỏi để thu thập dữ liệu. b) Thu thập trong phạm vi lớp em và ghi lại kết quả dưới dạng bảng. Từ kết quả thu được em có kết luận gì?

  Xem chi tiết
 • Bài 1 trang 85

  Bài 1 (9.29). Minh gieo một con xúc xắc 100 lần và ghi lại số chấm xuất hiện ở mỗi lần gieo được kết quả như sau: Tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện sau: a) Số chấm xuất hiện là số chẵn. b) Số chấm xuất hiện lớn hơn 2.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo