Giải câu hỏi trắc nghiệm trang 72,73 vở thực hành Toán 6 Q2

Câu 1. Khi vẽ biểu đồ cột, trục đứng có thể không bắt đầu từ 0. A. Đúng B. Sai.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1. Khi vẽ biểu đồ cột, trục đứng có thể không bắt đầu từ 0.

 A. Đúng                                   B. Sai.

Phương pháp giải:

Ta có thể dùng thanh ngang để biểu diễn số liệu

Lời giải chi tiết:

Chọn A

Câu 2

Câu 2. Trong một biểu đồ cột, cột nào cao hơn thì biểu diễn số liệu nhỏ hơn.

A. Đúng                                    B. Sai.

Phương pháp giải:

Trong một biểu đồ cột, cột nào cao hơn thì biểu diễn số liệu lớn hơn.

Lời giải chi tiết:

Chọn B

Câu 3

Câu 3. Trong một biểu đồ cột, cột nằm dưới trục ngang biểu diễn số liệu âm.

A. Đúng                                     B. Sai.

Phương pháp giải:

Trong một biểu đồ cột, cột nào cao hơn thì biểu diễn số liệu lớn hơn.

Lời giải chi tiết:

Chọn B

Câu 4

Câu 4. Cho biểu đồ cột bên biểu diễn thời gian học tiếng Anh (đơn vị phút) của ba bạn trong một ngày.

a) Thời gian học Tiếng Anh trong một ngày của Nga là:

A. 40

B. 50

C. 60

D. 70.

Phương pháp giải:

Xác định cột biểu diễn thời gian học của Nga

Lời giải chi tiết:

Chọn C

Câu 5

Câu 4. Cho biểu đồ cột bên biểu diễn thời gian học tiếng Anh (đơn vị phút) của ba bạn trong một ngày.

b) Trong ba bạn, bạn dành nhiều thời gian học Tiếng Anh trong một ngày nhất là:

A. Nga

B. Minh

C. Hoàng.

Phương pháp giải:

Xác định cột cao nhất trong biểu đồ cột

Lời giải chi tiết:

Chọn B

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close