Giải bài 5 (9.15) trang 74 vở thực hành Toán 6

Bài 5 (9.15). Lập bảng thống kê thể hiện thời gian tự học ở nhà của An vào các ngày trong tuần.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 5 (9.15). Lập bảng thống kê thể hiện thời gian tự học ở nhà của An vào các ngày trong tuần.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thống kê số phút An tự học ở nhà của mỗi ngày trong tuần.

Lời giải chi tiết

Ngày trong tuần

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chủ Nhật

Thời gian tự học (phút)

80

100

60

80

120

90

0

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close