Giải bài 3(9.13) trang 74 vở thực hành Toán 6

Bài 3 (9.13). Tổng thời gian trong tuần An tự học ở nhà là bao nhiêu phút?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3 (9.13). Tổng thời gian trong tuần An tự học ở nhà là bao nhiêu phút?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính tổng giá trị của các cột

Lời giải chi tiết

Tổng thời gian tự học ở nhà của An là:

80 + 100 + 60 + 80 +120 + 90 = 530 (phút)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close