Quảng cáo
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang47,48

  B. Câu hỏi trắc nghiệm. Chọn phương án đúng trong mỗi câu sau: Câu 1: Trên bàn có hai chiếc kính: trên chiếc thứ nhất (kí hiệu là K1) có dán dòng chữ 2 dioptre; trên chiếc thứ hai (kí hiệu K2) có dán dòng chữ - 2 dioptre. Như vậy

  Xem chi tiết
 • Bài 1 trang 48

  Mỗi nhiệt kế dưới đây chỉ bao nhiêu độ C ?

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Bài 2 trang 48

  Bài 2(3.2). Hãy sử dụng số nguyên âm để diễn tả lại ý nghĩa của các câu sau đây: a) Độ sâu trung bình của vịnh Thái Lan khoảng 45 m và độ sâu lớn nhất là 80 m dưới mực nước biển b) Mùa đông ở Siberia (Nga) dài và khắc nghiệt, với nhiệt độ trung bình tháng 1 là 25°C dưới 0o C c) Năm 2012, núi lửa Havre (Bắc New Zealand) phun ra một tro từ độ sâu 700 m dưới mực nước biển.

  Xem chi tiết
 • Bài 3 trang 49

  Bài 3(3.3). Em hiểu ý nghĩa của mỗi câu sau như thế nào (diễn tả bằng một câu không sử dụng số km): a) Khi máy bay ở độ cao 10 000 m, nhiệt độ bên ngoài có thể xuống đến -50°C; b) Cá voi xanh có thể lặn được -2 500 m.

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 49

  Bài 4(3.4). Hãy biểu diễn các số sau đây trên cùng một trục số : 3; -3; -5; 6; -4; 4.

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 49

  Bài 5(3.5). Các điểm A, B, C, D và E trong hình dưới đây biểu diễn những số nào?

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 49

  Bài 6. Viết số thỏa mãn từng điều kiện sau: a) Nhỏ hơn 0 và có điểm biểu diễn nằm cách gốc 12 đơn vị. b) Lớn hơn 0 và có điểm biểu diễn nằm cách gốc 9 đơn vị.

  Xem chi tiết
 • Bài 7 trang 49

  Bài 7: Một vật chuyển động trên trục số nằm ngang với chiều dương từ trái sang phải. Vẽ trục số và trả lời các câu hỏi sau: a) Điểm nào trên trục số thể hiện vị trí của vật sau khi nó bắt đầu chuyển động từ gốc O, theo chiều dương 5 đơn vị, giả sử đó là điểm A. b) Nếu từ A, vật tiếp tục chuyển động theo chiều âm 7 đơn vị thì nó sẽ đến điểm nào trên trục số?

  Xem chi tiết
 • Bài 8 trang 50

  Bài 8 (3.6). Hãy sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: -3; +4; 7; -7; 0; -1; +15; -8; 25.

  Xem chi tiết
 • Bài 9 trang 50

  Bài 9 (3.7). So sánh hai số a) -39 và -54 . b) – 3179 và – 3279 .

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo