Giải bài 8 (3.6) trang 50 vở thực hành Toán 6

Bài 8 (3.6). Hãy sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: -3; +4; 7; -7; 0; -1; +15; -8; 25.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 8 (3.6). Hãy sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần:

-3; +4; 7; -7; 0; -1; +15; -8; 25.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

So sánh các số với số 0.

Lời giải chi tiết

-8 ; -7; -3; -1; 0; +4; 7; +15; 25.

Quảng cáo
close