Giải bài 6 trang 49 vở thực hành Toán 6

Bài 6. Viết số thỏa mãn từng điều kiện sau: a) Nhỏ hơn 0 và có điểm biểu diễn nằm cách gốc 12 đơn vị. b) Lớn hơn 0 và có điểm biểu diễn nằm cách gốc 9 đơn vị.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 6. Viết số thỏa mãn từng điều kiện sau:

a) Nhỏ hơn 0 và có điểm biểu diễn nằm cách gốc 12 đơn vị.

b) Lớn hơn 0 và có điểm biểu diễn nằm cách gốc 9 đơn vị.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số lớn hơn 0 là số nguyên dương và nhỏ hơn 0 là số nguyên âm.

Lời giải chi tiết

a) Số nhỏ hơn 0 và có điểm biểu diễn nằm cách gốc 12 đơn vị là -12 .

b) Số lớn hơn 0 và có điểm biểu diễn nằm cách gốc 9 đơn vị là 9.

Quảng cáo
close