Giải bài 9 (3.7) trang 50 vở thực hành Toán 6

Bài 9 (3.7). So sánh hai số a) -39 và -54 . b) – 3179 và – 3279 .

Quảng cáo

Đề bài

Bài 9 (3.7). So sánh hai số

a) -39 và  -54 .                                               b) – 3179 và – 3279 .

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu a < b thì  - a > - b  và ngược lại.

Lời giải chi tiết

a) Vì  39 < 54 nên – 39 > - 54 .

b) Vì 3179 < 3279 nên  -3179 > -3279.

Quảng cáo
close