Giải bài 5 (3.5) trang 49 vở thực hành Toán 6

Bài 5(3.5). Các điểm A, B, C, D và E trong hình dưới đây biểu diễn những số nào?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 5(3.5). Các điểm A, B, C, D và E trong hình dưới đây biểu diễn những số nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định vị trí các điểm ứng với vạch nào trên trục số.

Lời giải chi tiết

Điểm A biểu diễn số 9

Điểm B biểu diễn số -5

Điểm C biểu diễn số 5

Điểm D biểu diễn số 0

Điểm E biểu diễn số -1.

Quảng cáo
close