Giải bài 7 trang 49 vở thực hành Toán 6

Bài 7: Một vật chuyển động trên trục số nằm ngang với chiều dương từ trái sang phải. Vẽ trục số và trả lời các câu hỏi sau: a) Điểm nào trên trục số thể hiện vị trí của vật sau khi nó bắt đầu chuyển động từ gốc O, theo chiều dương 5 đơn vị, giả sử đó là điểm A. b) Nếu từ A, vật tiếp tục chuyển động theo chiều âm 7 đơn vị thì nó sẽ đến điểm nào trên trục số?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 7: Một vật chuyển động trên trục số nằm ngang với  chiều dương từ trái sang phải. Vẽ trục số và trả lời các câu hỏi sau:

a) Điểm nào trên trục số thể hiện vị trí của vật sau khi nó bắt đầu chuyển động từ gốc O, theo chiều dương 5 đơn vị, giả sử đó là điểm A.

b) Nếu từ A, vật tiếp tục chuyển động theo chiều âm 7 đơn vị thì nó sẽ đến điểm nào trên trục số?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Biểu diễn chuyển động của vật trên trục số.

Lời giải chi tiết

a) Khi vật chuyển động từ gốc O, theo chiều dương 5 đơn vị thì vật đó đến điểm nằm bên phải gốc O và cách gốc 5 đơn vị. Đó là điểm biểu diễn số 5 (điểm A).

b) Ta có hình vẽ sau:

Trên hình vẽ, ta thấy khi vật xuất phát từ A, đi theo chiều âm 7 đơn vị thì nó sẽ đến điểm B nằm bên trái gốc O và cách gốc 2 đơn vị. Đó là điểm biểu diễn số -2.

Quảng cáo
close