Quảng cáo
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang 21

  Câu 1. \(\frac{1}{3}\) giờ là bao nhiêu phút? A. 20 B. 30 C. 15 D. 10. Câu 2. -70 là \(\frac{1}{5}\) của một số. Số đó là:

  Xem chi tiết
 • Bài 1 trang 21

  Bài 1 (6.34). Tính: a) \(\frac{4}{5}\) của 100 b) \(\frac{1}{4}\) của -8

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 2 trang 21

  Bài 2 (6.35). a) \(\frac{2}{5}\) của 30 m là bao nhiêu mét? b) \(\frac{3}{4}\) ha là bao nhiêu mét vuông?

  Xem chi tiết
 • Bài 3 trang 21

  Bài 3 (6.36). Tìm một số, biết a) \(\frac{2}{7}\) của số đó là 145; b) -36 là \(\frac{3}{8}\) của số đó.

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 21

  Bài 4 (6.37). Tàu ngầm lớp Kilo 636 trang bị cho Hải quân Việt Nam có thể lặn sâu tối đa tới 300 m. Để thực hiện nhiệm vụ, tàu cần lặn tới độ sâu bằng \(\frac{2}{5}\) độ sâu tối đa. Em hãy tính xem khi đó tàu cách mực bước biển bao nhiêu mét?

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 22

  Bài 5. Nhân dịp tết Trung thu, Hoàng trích 200 nghìn đồng để mua đồ chơi. Số tiền này bằng \(\frac{2}{5}\) số tiền em tiết kiệm được. Hỏi số tiền Hoàng tiết kiệm được là bao nhiêu?

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 22

  Bài 6. Hai xe khởi hành cùng một lúc từ hai thành phố A và B đi theo hướng ngươc nhau. Biết rằng để đi hết quãng đường AB, xe thứ nhất phải đi trong 4 giờ, xe thứ hai phải đi trong 6 giờ. Hỏi hai xe sẽ gặp nhau sau bao lâu kể từ lúc khởi hành?

  Xem chi tiết