Giải câu hỏi trắc nghiệm trang 21 vở thực hành Toán 6 Q2

Câu 1. \(\frac{1}{3}\) giờ là bao nhiêu phút? A. 20 B. 30 C. 15 D. 10. Câu 2. -70 là \(\frac{1}{5}\) của một số. Số đó là:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1. \(\frac{1}{3}\) giờ là bao nhiêu phút?

A. 20

B. 30

C. 15

D. 10.

Phương pháp giải:

1 giờ = 60 phút

Lời giải chi tiết:

 

Chọn A

Câu 2

Câu 2. -70 là \(\frac{1}{5}\) của một số. Số đó là:

A. -14

B. -350

C. -24

D. 14.

Phương pháp giải:

Muốn tìm một số biết \(\frac{m}{n}\) của số đó bằng b, ta tính \(b:\frac{m}{n}\)

Lời giải chi tiết:

Chọn B

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close