Giải bài 4 (6.37) trang 21 vở thực hành Toán 6

Bài 4 (6.37). Tàu ngầm lớp Kilo 636 trang bị cho Hải quân Việt Nam có thể lặn sâu tối đa tới 300 m. Để thực hiện nhiệm vụ, tàu cần lặn tới độ sâu bằng \(\frac{2}{5}\) độ sâu tối đa. Em hãy tính xem khi đó tàu cách mực bước biển bao nhiêu mét?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 4 (6.37). Tàu ngầm lớp Kilo 636 trang bị cho Hải quân Việt Nam có thể lặn sâu tối đa tới 300 m. Để thực hiện nhiệm vụ, tàu cần lặn tới độ sâu bằng \(\frac{2}{5}\) độ sâu tối đa. Em hãy tính xem khi đó tàu cách mực bước biển bao nhiêu mét?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính \(\frac{2}{5}\) của 300.

Lời giải chi tiết

Tàu cách mực nước biển là \(\frac{2}{5}.300 = 120\left( m \right)\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close