Giải bài 3 (6.36) trang 21 vở thực hành Toán 6

Bài 3 (6.36). Tìm một số, biết a) \(\frac{2}{7}\) của số đó là 145; b) -36 là \(\frac{3}{8}\) của số đó.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3 (6.36). Tìm một số, biết

a) \(\frac{2}{7}\) của số đó là 145;               b) -36 là \(\frac{3}{8}\) của số đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn tìm một số biết \(\frac{m}{n}\) của số đó bằng b, ta tính \(b:\frac{m}{n}\)

Lời giải chi tiết

a) Số cần tìm là \(145:\frac{2}{7} = 145.\frac{7}{2} = \frac{{1015}}{2}\)

b) Số cần tìm là \(\left( { - 36} \right):\frac{3}{8} = \left( { - 36} \right).\frac{8}{3} =  - 96\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close