Giải bài 5 trang 22 vở thực hành Toán 6 Q2

Bài 5. Nhân dịp tết Trung thu, Hoàng trích 200 nghìn đồng để mua đồ chơi. Số tiền này bằng \(\frac{2}{5}\) số tiền em tiết kiệm được. Hỏi số tiền Hoàng tiết kiệm được là bao nhiêu?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 5. Nhân dịp tết Trung thu, Hoàng trích 200 nghìn đồng để mua đồ chơi. Số tiền này bằng \(\frac{2}{5}\) số tiền em tiết kiệm được. Hỏi số tiền Hoàng tiết kiệm được là bao nhiêu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm số biết \(\frac{2}{5}\) của số đó bằng 200.

Lời giải chi tiết

Số tiền Hoàng tiết kiệm được là:

\(200:\frac{2}{5} = 200.\frac{5}{2} = 500\) nghìn đồng.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close