Giải bài 2 (6.35) trang 21 vở thực hành Toán 6

Bài 2 (6.35). a) \(\frac{2}{5}\) của 30 m là bao nhiêu mét? b) \(\frac{3}{4}\) ha là bao nhiêu mét vuông?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2 (6.35). a) \(\frac{2}{5}\) của 30 m là bao nhiêu mét?

b) \(\frac{3}{4}\) ha là bao nhiêu mét vuông?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn tìm \(\frac{m}{n}\) của một số a cho trước ta tính \(a.\frac{m}{n}\)

Lời giải chi tiết

a) \(\frac{2}{5}\) của 30 m là \(\frac{2}{5}.30 = 12\)m

b) Ta có \(1{\rm{ }}ha = 10000{m^2}{\rm{ }}\). Do đó \(\frac{3}{4}\) ha là \(\frac{3}{4}.10000 = 7500\left( {{m^2}} \right)\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close