Giải bài 1 (6.34) trang 21 vở thực hành Toán 6

Bài 1 (6.34). Tính: a) \(\frac{4}{5}\) của 100 b) \(\frac{1}{4}\) của -8

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1 (6.34). Tính:

a) \(\frac{4}{5}\) của 100                              b) \(\frac{1}{4}\) của -8

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn tìm \(\frac{m}{n}\) của một số a cho trước ta tính \(a.\frac{m}{n}\)

Lời giải chi tiết

a) \(\frac{4}{5}\) của 100 là \(\frac{4}{5}.100 = 80\)                          

b) \(\frac{1}{4}\) của -8 là \(\frac{1}{4}.\left( { - 8} \right) =  - 2\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close