Giải bài 1 (6.34) trang 21 vở thực hành Toán 6

Bài 1 (6.34). Tính: a) \(\frac{4}{5}\) của 100 b) \(\frac{1}{4}\) của -8

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1 (6.34). Tính:

a) \(\frac{4}{5}\) của 100                              b) \(\frac{1}{4}\) của -8

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn tìm \(\frac{m}{n}\) của một số a cho trước ta tính \(a.\frac{m}{n}\)

Lời giải chi tiết

a) \(\frac{4}{5}\) của 100 là \(\frac{4}{5}.100 = 80\)                          

b) \(\frac{1}{4}\) của -8 là \(\frac{1}{4}.\left( { - 8} \right) =  - 2\)

 • Giải bài 2 (6.35) trang 21 vở thực hành Toán 6

  Bài 2 (6.35). a) \(\frac{2}{5}\) của 30 m là bao nhiêu mét? b) \(\frac{3}{4}\) ha là bao nhiêu mét vuông?

 • Giải bài 3 (6.36) trang 21 vở thực hành Toán 6

  Bài 3 (6.36). Tìm một số, biết a) \(\frac{2}{7}\) của số đó là 145; b) -36 là \(\frac{3}{8}\) của số đó.

 • Giải bài 4 (6.37) trang 21 vở thực hành Toán 6

  Bài 4 (6.37). Tàu ngầm lớp Kilo 636 trang bị cho Hải quân Việt Nam có thể lặn sâu tối đa tới 300 m. Để thực hiện nhiệm vụ, tàu cần lặn tới độ sâu bằng \(\frac{2}{5}\) độ sâu tối đa. Em hãy tính xem khi đó tàu cách mực bước biển bao nhiêu mét?

 • Giải bài 5 trang 22 vở thực hành Toán 6 Q2

  Bài 5. Nhân dịp tết Trung thu, Hoàng trích 200 nghìn đồng để mua đồ chơi. Số tiền này bằng \(\frac{2}{5}\) số tiền em tiết kiệm được. Hỏi số tiền Hoàng tiết kiệm được là bao nhiêu?

 • Giải bài 6 trang 22 vở thực hành Toán 6

  Bài 6. Hai xe khởi hành cùng một lúc từ hai thành phố A và B đi theo hướng ngươc nhau. Biết rằng để đi hết quãng đường AB, xe thứ nhất phải đi trong 4 giờ, xe thứ hai phải đi trong 6 giờ. Hỏi hai xe sẽ gặp nhau sau bao lâu kể từ lúc khởi hành?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close