Giải bài 6 trang 22 vở thực hành Toán 6

Bài 6. Hai xe khởi hành cùng một lúc từ hai thành phố A và B đi theo hướng ngươc nhau. Biết rằng để đi hết quãng đường AB, xe thứ nhất phải đi trong 4 giờ, xe thứ hai phải đi trong 6 giờ. Hỏi hai xe sẽ gặp nhau sau bao lâu kể từ lúc khởi hành?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 6. Hai xe khởi hành cùng một lúc từ hai thành phố A và B đi theo hướng ngươc nhau. Biết rằng để đi hết quãng đường AB, xe thứ nhất phải đi trong 4 giờ, xe thứ hai phải đi trong 6 giờ. Hỏi hai xe sẽ gặp nhau sau bao lâu kể từ lúc khởi hành?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính tổng trung bình mỗi giờ hai xe đi được.

Lời giải chi tiết

Trung bình mỗi giờ, xe thứ nhất đi được \(\frac{1}{4}\) quãng đường, xe thứ hai đi được \(\frac{1}{6}\) quãng đường. Trung bình mỗi giờ hai xe đi được tổng cộng:

\(\frac{1}{6} + \frac{1}{4} = \frac{5}{{12}}\)(quãng đường)

Khi hai xe gặp nhau, tổng quãng đường hai xe đi được chính là độ dài quãng đường AB. Vậy hai xe gặp nhau sau thời gian là:

\(1:\frac{5}{{12}} = \frac{{12}}{5} = 2,4\)(giờ).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close