Quảng cáo
 • Bài 1 trang 37

  Bài 1 (7.21). Tính một cách hợp lí a) \(5,3 - \left( { - 5,1} \right) + \left( { - 5,3} \right) + 4,9\) b) \(\left( {2,7 - 51,4} \right) - \left( {48,6 - 7,3} \right)\) c) \(2,5.\left( { - 0,124} \right) + 10,124.2,5\)

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 37

  Bài 2 (7.22). Tính giá trị của biểu thức sau: \(7,05 - \left( {a + 3,5 + 0,85} \right)\) khi a = -7,2

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 37

  Bài 3 (7.23). Gạo là thức ăn chính của người dân Việt Nam. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trong 100g gạo tẻ có chứa khoảng 74g chất bột đường; 9,4g chất đạm; 4,74g chất béo và nhiều vi chất khác. a) Tính tỉ lệ phần trăm khối lượng chất béo có trong 100g gạo; b) Trong 1,5 kg gạo có chứa bao nhiêu gam chất béo.

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 38

  Bài 4 (7.24). Cường ra siêu thị mua 3,5 kg khoai tây; 4 kg củ cải. Giá chưa tính thuế của 1kg khoai tây là 18 nghìn đồng; 1 kg củ cải là 15,6 nghìn đồng. a) Tính tổng số tiền hàng. b) Khi thanh toán Cường phải trả thêm tiền thuế giá trị gia tăng VAT, được tính bằng 10% tổng số tiền hàng. Tính số tiền cường phải thanh toán.

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 38

  Bài 5 (7.25). Theo báo điện tử VINANET (14 – 2 – 2020) năm 2019 Việt Nam sản xuất khoảng 201 nghìn tấn hạt tiêu. Như vậy, sản lượng hạt tiêu Việt Nam chiếm khoảng 30% sản lượng hạt tiêu toàn thế giới. Em hãy tính sản lượng hạt tiêu đã sản xuất trên toàn thế giới vào năm 2019.

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 38

  Bài 6. Theo Tổng cục Thống kê, tổng sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong các năm 2017;2018;2019 lần lượt là 1,57; 1,88; 1,65 (triệu tấn). Hãy cho biết tổng sản lượng gạo xuất khẩu gạo của Việt Nam vào năm 2019: a) Giảm bao nhiêu phần trăm so với năm 2018? b) Tăng bao nhiêu phần trăm so với năm 2017? (Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).

  Xem chi tiết