Giải bài 2 (7.22) trang 37 vở thực hành Toán 6

Bài 2 (7.22). Tính giá trị của biểu thức sau: \(7,05 - \left( {a + 3,5 + 0,85} \right)\) khi a = -7,2

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2 (7.22). Tính giá trị của biểu thức sau: \(7,05 - \left( {a + 3,5 + 0,85} \right)\) khi a = -7,2

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay a = - 7,2 vào biểu thức rồi tính

Lời giải chi tiết

Trong biểu thức đã cho thay a = - 7,2 ta được

\(\begin{array}{l}7,05 - \left( { - 7,2 + 3,5 + 0,85} \right) = 7,05 - \left( { - 7,2 + 4,35} \right)\\ = 7,05 + 7,2 - 4,35 = 14,25 - 4,35 = 9,9\end{array}\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close