Giải bài 4 (7.24) trang 38 vở thực hành Toán 6

Bài 4 (7.24). Cường ra siêu thị mua 3,5 kg khoai tây; 4 kg củ cải. Giá chưa tính thuế của 1kg khoai tây là 18 nghìn đồng; 1 kg củ cải là 15,6 nghìn đồng. a) Tính tổng số tiền hàng. b) Khi thanh toán Cường phải trả thêm tiền thuế giá trị gia tăng VAT, được tính bằng 10% tổng số tiền hàng. Tính số tiền cường phải thanh toán.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 4 (7.24). Cường ra siêu thị mua 3,5 kg khoai tây; 4 kg củ cải. Giá chưa tính thuế của 1kg khoai tây là 18 nghìn đồng; 1 kg củ cải là 15,6 nghìn đồng.

a) Tính tổng số tiền hàng.

b) Khi thanh toán Cường phải trả thêm tiền thuế giá trị gia tăng VAT, được tính bằng 10% tổng số tiền hàng. Tính số tiền cường phải thanh toán.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính tổng số tiền hàng và tiền thuế

Lời giải chi tiết

a) Tổng số tiền hàng là:

3,5 . 18 + 4 . 15,6 =125,4 nghìn đồng.

b) Tiền thuế VAT bằng \(125,4.\frac{{10}}{{100}} = 12,54\) nghìn đồng.

Do đó tổng số tiền Cường phải trả là: 125,4 + 12,54 = 137,94 nghìn đồng.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close