Quảng cáo
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang 5

  Câu 1: Ta biết N là tập hợp các số tự nhiên. Gọi P là tập hợp các phân số. Khi đó:

  Xem lời giải
 • Bài 1 trang 5

  Cho hai tập hợp A={a;b;c;x;y} và B ={b;d;y;t;u;v} Dùng kí hiệu \( \in \) hoặc \( \notin \)để trả lời câu hỏi: mỗi phần tử a;b;c;x;u thuộc tập hợp nào và không thuộc tập hợp nào?

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Bài 2 trang 6

  Cho tập hợp U={\(x \in {\rm{N }}\)| x chia hết cho 3}. Trong các số 3; 5;6;0;7 số nào thuộc và số nào không thuộc tập U?

  Xem chi tiết
 • Bài 3 trang 6

  Bằng cách liệt kê các phần tử, hãy viết các tập hợp sau:

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 6

  Bằng cách nêu dấu hiệu đặc trưng, hãy viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 10.

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 6

  Kì nghỉ hè vừa qua, Hoài theo bố mẹ đi du lịch. Trong những người khác đi cùng đoàn, Hoài thấy toàn người không quen biết. Anh hướng dẫn viên phát cho mỗi người trong đoàn một chiếc mũ có tên gọi “Hoa hồng” và căn dặn: “Khi đi, nhất là khi đến chỗ đông người, mọi người cần phải luôn đội mũ Hoa hồng”. Hoài nhận ra rằng các mũ Hoa hồng đều giống nhau, có màu hồng và in tên của công ty du lịch. Hoài thắc mắc: “Tại sao cứ phải đội mũ, ngay cả khi ở trong nhà?”.

  Xem lời giải
 • bài 6 trang 7

  Gọi S là tập hợp các hành tinh của Hệ Mặt Trời. Hãy Viết tập hợp S bằng cách liệt kê các phần tử của S.

  Xem chi tiết