Giải bài 3 (1.3) trang 6 vở thực hành Toán 6

Bằng cách liệt kê các phần tử, hãy viết các tập hợp sau:

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3 (1.3). Bằng cách liệt kê các phần tử, hãy viết các tập hợp sau:

a) Tập hợp K có các số tự nhiên nhỏ hơn 7;

b) Tập hợp D tên các tháng (dương lịch) có 30 ngày;

c) Tập hợp M các chữ cái tiếng Việt trong từ “ĐIỆN BIÊN PHỦ”.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định các tập hợp và liệt kê các phần tử của tập hợp.

Lời giải chi tiết

a) K = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6}.

b) D = {Tháng Tư, Tháng Sáu, Tháng 9, Tháng 11 }.

c) M = {Đ, I, Ê, N, B, P, H, U}.

Quảng cáo
close