Giải bài 3 (1.3) trang 6 vở thực hành Toán 6

Bằng cách liệt kê các phần tử, hãy viết các tập hợp sau:

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3 (1.3). Bằng cách liệt kê các phần tử, hãy viết các tập hợp sau:

a) Tập hợp K có các số tự nhiên nhỏ hơn 7;

b) Tập hợp D tên các tháng (dương lịch) có 30 ngày;

c) Tập hợp M các chữ cái tiếng Việt trong từ “ĐIỆN BIÊN PHỦ”.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định các tập hợp và liệt kê các phần tử của tập hợp.

Lời giải chi tiết

a) K = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6}.

b) D = {Tháng Tư, Tháng Sáu, Tháng 9, Tháng 11 }.

c) M = {Đ, I, Ê, N, B, P, H, U}.

 • Giải bài 4 (1.4) trang 6 vở thực hành Toán 6

  Bằng cách nêu dấu hiệu đặc trưng, hãy viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 10.

 • Giải bài 5 trang 6 vở thực hành Toán 6

  Kì nghỉ hè vừa qua, Hoài theo bố mẹ đi du lịch. Trong những người khác đi cùng đoàn, Hoài thấy toàn người không quen biết. Anh hướng dẫn viên phát cho mỗi người trong đoàn một chiếc mũ có tên gọi “Hoa hồng” và căn dặn: “Khi đi, nhất là khi đến chỗ đông người, mọi người cần phải luôn đội mũ Hoa hồng”. Hoài nhận ra rằng các mũ Hoa hồng đều giống nhau, có màu hồng và in tên của công ty du lịch. Hoài thắc mắc: “Tại sao cứ phải đội mũ, ngay cả khi ở trong nhà?”.

 • Giải bài 6 (1.5) trang 7 vở thực hành Toán 6

  Gọi S là tập hợp các hành tinh của Hệ Mặt Trời. Hãy Viết tập hợp S bằng cách liệt kê các phần tử của S.

 • Giải bài 2 (1.2) trang 6 vở thực hành Toán 6

  Cho tập hợp U={\(x \in {\rm{N }}\)| x chia hết cho 3}. Trong các số 3; 5;6;0;7 số nào thuộc và số nào không thuộc tập U?

 • Giải bài 1 (1.1) trang 5 vở thực hành Toán 6

  Cho hai tập hợp A={a;b;c;x;y} và B ={b;d;y;t;u;v} Dùng kí hiệu \( \in \) hoặc \( \notin \)để trả lời câu hỏi: mỗi phần tử a;b;c;x;u thuộc tập hợp nào và không thuộc tập hợp nào?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close