Giải bài 5 trang 6 vở thực hành Toán 6

Kì nghỉ hè vừa qua, Hoài theo bố mẹ đi du lịch. Trong những người khác đi cùng đoàn, Hoài thấy toàn người không quen biết. Anh hướng dẫn viên phát cho mỗi người trong đoàn một chiếc mũ có tên gọi “Hoa hồng” và căn dặn: “Khi đi, nhất là khi đến chỗ đông người, mọi người cần phải luôn đội mũ Hoa hồng”. Hoài nhận ra rằng các mũ Hoa hồng đều giống nhau, có màu hồng và in tên của công ty du lịch. Hoài thắc mắc: “Tại sao cứ phải đội mũ, ngay cả khi ở trong nhà?”.

Quảng cáo

Đề bài

 5: Kì nghỉ hè vừa qua, Hoài theo bố mẹ đi du lịch. Trong những người khác đi cùng đoàn, Hoài thấy toàn người không quen biết. Anh hướng dẫn viên phát cho mỗi người trong đoàn một chiếc mũ có tên gọi “Hoa hồng” và căn dặn: “Khi đi, nhất là khi đến chỗ đông người, mọi người cần phải luôn đội mũ Hoa hồng”. Hoài nhận ra rằng các mũ Hoa hồng đều giống nhau, có màu hồng và in tên của công ty du lịch. Hoài thắc mắc: “Tại sao cứ phải đội mũ, ngay cả khi ở trong nhà?”.

a) Bạn hãy giải thích cho Hoài, tại sao mọi người trong đoàn du lịch trong bài đều phải đội mũ Hoa hồng trong suốt thời gian du lịch.

b) Gọi H là tập hợp tất cả các thành viên của đoàn du lịch. Hãy viết tập H bằng cách lấy mũ Hoa hồng làm dấu hiệu đặc trưng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mô tả tập hợp H khi biết dấu hiệu đặc trưng.

Lời giải chi tiết

a) Mọi người trong đoàn du lịch trong đoàn du lịch trong bài đều phải đội mũ Hoa hồng để anh hướng dẫn viên nhận biết dấu hiệu đặc trưng của đoàn, tránh trường hợp bị lạc. Nói cách khác, nếu gọi H là tập hợp tất cả các thành viên của đoàn du lịch thì “đội mũ Hoa hồng” chính là dấu hiệu nhận biết ai là thành viên của đoàn.

b) Ta có thể viết tập hợp H như sau:

H={\(x\)|\(x\)là người đội mũ Hoa hồng}.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close